Zajęcia dla osób starszych


Aktywizacja osób starszych oraz prawidłowa organizacja zajęć i czasu wolnego może stanowić źródło rozwoju osób w podeszłym wieku. Zajęcia mają spełniać funkcje w życiu biologicznym (podtrzymywanie sprawnego funkcjonowania organizmu poprzez zajęcia ruchowo-manualne), psychicznym (doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresogennych, wszelkiego rodzaju zajęcia terapeutyczne), społecznym (nawiązywanie, ale także umiejętne podtrzymywanie kontaktów w grupie). Wszelkie działania podjęte na zajęciach mają na celu dążenie do utrzymania równowagi w życiu codziennym seniorów.

Aktywność jest warunkiem prawidłowego rozwoju człowieka w każdym wieku, a jej brak może spowodować poczucie izolacji, osamotnienia.

Główne założenia prowadzenia zajęć i warsztatów :

 1. Utrzymywanie sprawności psycho-fizycznej,
 2. Usamodzielnienie, pobudzanie zaradności, zlikwidowanie jednostajnego trybu życia,
 3. Nawiązywanie bliższych kontaktów interpersonalnych
 4. Rozwijanie rożnych zainteresowań oraz pasji

Zajęcia mają na celu stworzenie przestrzeni, w której osoby starsze będą się czuły akceptowane, będą mogły rozwijać swoje pasje, a także będą mogły się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem. Tryb zajęć oraz ich forma są dostosowane do indywidualnych cech każdej z osób w grupie (wiek, stan psychiczny oraz zdrowotny, zainteresowania, osobowość) i poprzez swój wielokierunkowy charakter dają szansę na wyrażanie i rozwój osób starszych w dostępnych dla każdego z uczestników formach.

Oferta  zajęć i warsztatów :

 1. Sekcja turystyczna ("Marsz po zdrowie"- organizowanie spacerów połączonych z drobnymi aktywnościami ruchowo-sportowymi)
 2. Warsztaty pamięci (kinezjologia- trening pamięci) (mają na celu poprawienie funkcjonowania pamięci zarówno krótkotrwałej jak i długotrwałej, co prowadzi do usprawnienia ogólnych zdolności intelektualnych. Podczas ćwiczeń pamięci bardzo duży nacisk kładziony jest na opanowywanie różnych technik zapamiętywania)
 3. Warsztaty muzykoterapii połączonej z technikami relaksacji (czyli terapia muzyką , ma na celu rozładowanie emocji oraz rozwijanie wyobraźni i poprawę samopoczucia)
 4. Warsztaty pasji i twórczości (zajęcia manualne, gry i zabawy m.in. klanza, prezentowanie swoich talentów/zainteresowań)
 5. Warsztaty biograficzne ("Grupa przy biesiadnym stole-wspomnień czar"-zajęcia mają na celu uaktywnienie seniorów poprze różne gry i zabawy podczas których mogliby dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniami, wspomnieniami)
 6. Warsztaty psychologiczne (zajęcia w formie rozmowy, pogadanek, dyskusji i wyrażania swoich myśli, zajęcia z zakresu pozytywnego myślenia, komunikacji międzyludzkiej, asertywności, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania problemów w życiu codziennym)
 7. Zajęcia komputerowe ( zajecia maja na celu zapoznanie się z komputerem i jego obsługą oraz korzystania z Internetu. Komputer ma posłużyć do komunikacji, do zdobywania wiedzy i informacji)
 8. Biblioterapia (czytanie lektur lub odtwarzane z płyt, ) Organizowane są również międzypokoleniowe spotkania seniorów z dziećmi i młodzieżą ( Seniorzy chętnie przebywają w towarzystwie osób młodszych ucząc się nowości a jednocześnie są przydatni, użyteczni i docenieni)

Zaprezentowane powyżej formy zajęć mają na celu aktywizację seniorów oraz dbanie o ich rozwój psycho-fizyczny oraz społeczny. Zajęcia mają charakter elastyczny, dostosowany do możliwości każdego z uczestników, Do każdego podopiecznego podchodzimy indywidualnie i staramy się jak najlepiej poznać jego problemy i możliwości, tak aby dobrać odpowiednie formy zajęć i sposób spędzania czasu wolnego. Sami uczestnicy mają możliwość przedstawiania własnych pomysłów i sugestii dotyczących form spędzania wolnego czasu.