Oferta Klubu Seniora

Ofertę naszego ośrodka kierujemy do osób starszych, które wymagają profesjonalnej pomocy oraz pielęgnacji, ale nie tylko. Nasz dom seniora to także miejsce codziennych spotkań w miłym towarzystwie.

Dom opieki dla osób starszych to doskonałe rozwiązanie dla samotnych seniorów, którzy chcą aktywnie spędzać czas. Codzienne spotkania w klubie przy kawie i herbacie oraz odpowiedni dobór zajęć pozwalają na oderwanie się od samotności oraz trudów życia. Dają poczucie bezpieczeństwa i minimalizują dyskomfort ograniczeń psychofizycznych związanych z wiekiem czy też gorszym stanem zdrowia.

Klub seniora powstał z myślą o osobach starszych wymagających profesjonalnej opieki w ciągu dnia, ale nie tylko. To także rozwiązanie dla seniorów pragnących aktywnie i twórczo spędzać „jesień życia” w gronie rówieśników. Organizowane przez nas zajęcia pozwalają na rozwijanie pasji oraz zainteresowań.

Nasz dom seniora zapewnia kompleksową dzienną opiekę pielęgnacyjną z pełnym zakresem zajęć i warsztatów mających na celu polepszenie bądź utrzymanie sprawności fizycznej oraz psychicznej podopiecznych.

W klubie organizujemy spotkania poszczególnych grup zainteresowań, wspólne spacery, prezentacje filmów, naukę podstaw obsługi komputera, itp. Oferujemy również inne formy aktywnego spędzania czasu zaplanowane wspólnie z terapeutą zajęciowym i dostosowane do wieku oraz możliwości podopiecznych naszego klubu.

Wspieramy seniorów w rozwijaniu pasji, samorealizacji i motywujemy do twórczej aktywności. Trening intelektualny na miarę możliwości przyczynia się do usprawnienia pamięci, spowolnienia postępu choroby oraz wydłużenia okresu samodzielności.

Dbamy o komfortowy pobyt w naszym domu opieki dla osób starszych i dlatego zapewniamy pensjonariuszom także całodniowe wyżywienie z uwzględnieniem indywidualnych wymagań dietetycznych. Nasz klub posiada własną kuchnię.

Zapewniamy opiekę nad osobami starszymi w ciągu dnia, ale istnieje też możliwość krótkoterminowych pobytów z noclegiem.

Główne cele działalności klubu:

  • opieka nad osobami starszymi,
  • rozwój aktywności fizycznej i intelektualnej poprzez zapewnienie uczestnikom udziału w różnych formach zajęć i warsztatów organizowanych przez dom seniora,
  • motywowanie do reaktywowania własnych zainteresowań, pasji,
  • tworzenie oparcia społecznego poprzez podtrzymywanie więzi towarzyskich mających na celu zaspokajać potrzeby kontaktu, zapobiegać poczuciu osamotnienia,
  • usamodzielnienie,
  • organizacja czasu wolnego,
  • zapewnienie uczestnictwa w imprezach kulturalnych, rozrywkowych, towarzyskich.

Nasz dom opieki dla osób starszych organizuje również:

  • uroczystości i spotkania okazjonalne z udziałem rodzin (np. Dzień Babci/Dziadka, zabawa karnawałowa, urodziny bądź imieniny pensjonariuszy domu seniora),
  • międzypokoleniowe spotkania (służą one wymianie doświadczeń, umiejętności oraz budowaniu relacji niezależnych od wieku).