Pobyty krótkoterminowe (nocne)

Oferujemy możliwość noclegów dla osób starszych na czas weekendu, urlopu lub w wybrane dni, podczas których opiekun lub rodzina nie może sprawować opieki.